Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Informacja o inwestycjach

Informacja o inwestycjach zrealizowanych przy pomocy dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2017 roku

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej do pobrania

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Rozstrzygnięcie postępowania

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu informuje, że w postępowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad:
„Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych Nr 1 i 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne”
dokonał wyboru następujących ofert:
Branża konstrukcyjno-budowlana:
Biuro Obsługi Budownictwa Urbanelis Bogusław ul. Chrobrego 52 m. 14, 26-600 Radom – cena oferty – 19000 zł.
Branża elektryczna:
Zakład Instalacji Elektrycznych G. Kosowski Rajec Szlachecki 180A, 26-613 Radom 15 – cena oferty – 7000 zł.
Branża sanitarna:
Zakład usług Inwestycyjnych Budowlano-Instalacyjnych Adam Sztal ul. Chałubińskiego 15B m. 2, 26-600 Radom – cena oferty – 18000 zł.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Pomieszczenia do wynajęcia

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, pomieszczenie o powierzchni 25 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Pomieszczenia do wynajęcia

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, dwa pomieszczenia o powierzchni 25 m2 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Pomieszczenia do wynajęcia

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, pomieszczenia o powierzchni 148,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.


 • admin
 • 21 czerwca 2021
Skip to content