Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów hospitalizowanych i komercyjnych.

Laboratorium posiada wpis w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych na listę medycznych laboratoriów diagnostycznych pod nr 273.

Laboratorium jest czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Dostępność dla pacjentów indywidualnych ze zleceniem prywatnym codziennie od godziny 7:30. Pobieranie materiału do badań zgodnie ze standardami jakości w dni powszednie poniedziałek – piątek w godzinach: 7:30 – 9:30 w miejscowym Ambulatorium.

Pacjent może wykonać badania bez zlecenia lekarskiego (z wyjątkiem badania w kierunku HIV), po dokonaniu wpłaty zgodnie z cennikiem badań SWPZZPOZ w kasie, która znajduje się w laboratorium. Wydawanie wyników badań dla pacjentów indywidualnych od godziny 13:00.

Cennik badań jest ogólnodostępny. Wszelkie informacje można uzyskać w laboratorium pod nr telefonu: 48 3324673.

Realizacja polityki jakości w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej:

 • Praca w laboratorium przebiega według ściśle określonych procedur i jest zintegrowana poprzez laboratoryjny system informatyczny.
 • Zatrudnienie fachowego i wykwalifikowanego personelu, który stale doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje, pracownie prowadzone przez magistrów analityki medycznej i specjalistów laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
 • Wyposażenie w nowoczesny sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarowo –badawczą.
 • Prowadzona  wewnętrzna i zewnętrzna laboratoryjna kontrola jakości badań z zakresu: hematologii, biochemii, immunochemii, analityki ,toksykologii i koagulologii. Certyfikaty jakości wydawane przez Labquality – Program Zewnętrznej Oceny Jakości EQA oraz zaświadczenia z Ogólnopolskiego Programu Zewnętrznej Oceny prowadzone przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi .

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi z zakresu:

 • hematologii: MORFOLOGIA 16 PARAMETRÓW, MIKROSKOPOWA OCENA ROZMAZU KRWI, RETIKULOCYTY, PŁYTKI MET. BEZP., OB.  
 • koagulologii: CZAS KAOLINOWO- KEFALINOWY (APTT ), D-DIMER INR Z FIBRYNOGENEM (PT, INR).                                   
 • biochemii: ALAT,  ASPAT,  AMYLAZA, BIAŁKO CAŁK., BILIRUBINA CAŁK., CHOLESTEROL CAŁK., CHOLESTEROL HDL, ELEKTROLITY (sód, potas), FOSFATAZA ALKALICZNA, FOSFOR NIEORGANICZNY, GGTP, GLUKOZA, DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY, CK( kinaza  keratynowa ), TROPONINA, KREATYNINA, KWAS MOCZOWY, MOCZNIK, MAGNEZ, TRIGLICERYDY, CRP, ASO, RF LATEX,  UIBC, WAPŃ CAŁKOWITY, ŻELAZO, KRZYWA WCHŁANIANIA ŻELAZA.
 • immunochemii: TSH, FT3, FT4, PRL, PSA CAŁKOWITY, HBs-Ag (antygen), ANTI – HBs (przeciwciała ANTY – HBs), ANTI – HCV (przeciwciała ANTY – HCV), HIV DUO (Ag p24/AbHIV1iHIV2- 4 generacji), RPR z antygenem VDRL.                                                                                                                                                                                                                    
 • analityki ogólnej: MOCZ BADANIE OGÓLNE, MOCZ AMYLAZA, MOCZ BIAŁKO, PRÓBA CIĄŻOWA W MOCZU (HCG), MOCZ DZM białko, KAŁ NA PASOŻYT, WYMAZ NA OWSIKI, KAŁ KREW UTAJONA – TEST.
 • badań toksykologicznych: GLIKOL ETYLENOWY, AMFETAMINA (w moczu), BARBITURANY (w moczu), BENZODIAZEPINY (w moczu), OPIATY (w moczu), THC (w moczu), MARIHUANA (w moczu), KOKAINA (w moczu).
 • monitorowanie leków:  KWAS WALPROINOWY, LIT.

KONTAKT:

SWPZZPOZ w Radomiu
ul. Krychnowicka 1
26-600 Radom
tel: 48 3324673 – laboratorium
48 3324571 – kierownik
e-mail: laboratorium@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Skip to content