Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Poradnia Rehabilitacyjna

26-607 Radom ul. Krychnowicka 1
tel. (48) 332-45-98

Poradnia Rehabilitacyjna realizuje poradę lekarską rehabilitacyjną, udzielaną dorosłym i dzieciom i obejmuje m.in. następujące  procedury zgodnie z aktualną wiedzą medyczną: ogólną ocenę stanu zdrowia – badanie ogólnolekarskie, skierowanie na konsultację i badania dodatkowe, określenie zakresu ruchu w stawach, testy czynnościowe, ocenę aktywności ruchowej mierzalnym wskaźnikiem odpowiednio do rozpoznania, ocenę czucia powierzchownego i głębokiego, ocenę odruchów ścięgnisto – okostnowych, pomiar długości kończyn i obwodów, ocenę chodu i lokomocji, ocenę samoobsługi i samodzielności, ocenę deformacji i zniekształceń, ocenę deformacji, cech dysmorfii ograniczeń zakresu ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych, ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem, ocenę spastyczności, badanie fizykalne dla potrzeb rehabilitacji, interpretację badań diagnostycznych i obrazowych, ocenę bezpieczeństwa i ryzyka upadku, planowanie i koordynowanie programu rehabilitacji, zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego), skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe.

Skip to content