Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Oddziały Psychiatryczne Ogólne

Psychiatryczne ogólne – pięć oddziałów posiadających łącznie 300 miejsc zapewniających diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, powyżej 18 roku życia. W ramach oddziałów o tym profilu posiadamy również miejsca dla osób przewlekle chorych.

Oddziały Psychiatryczne Ogólne
26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1

Psychiatryczny I
Lekarz Kierujący Oddziałem: Ewa Szczecińska – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-40 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-41 Dyżurka

(48) 332-46-90 Gabinet Lekarski

Psychiatryczny II
Lekarz Kierujący Oddziałem: Marek Paliński – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-42 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-43 Dyżurka

(48) 332-45-24 Gabinet Lekarski

Psychiatryczny III
Lekarz Kierujący Oddziałem: Małgorzata Nagadowska-Nojek – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-44 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-45 Dyżurka

(48) 332-45-46 Gabinet Lekarski

Psychiatryczny IV
Lekarz Kierujący Oddziałem: Anna Rybak – Domagała- lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-47-06 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-47-07 Dyżurka

(48) 332-45-87 Gabinet Lekarski

Psychiatryczny V
Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Zaręba – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-47-02 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-47-03 Dyżurka
(48) 332-46-98 Gabinet Lekarski
Skip to content