Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pracownik Kuchni

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni kucharkę, kucharza w kuchni szpitalnej – 2 osoby. CV oraz podanie o zatrudnienie można składać w Kancelarii SWPZZPOZ w Radomiu, ul.Krychnowicka 1 lub drogą mailową: anna.podsiedlik@szpitalpsychiatryczny.radom.pl. Bliższe informacje w sprawie zatrudnienia dostępne pod numerem (048) 332-45-53 lub (048) 332-46-94.


  • admin
  • 07 czerwca 2024

Pracownik Działu Kadr

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu im. dr Barbary Borzym w Radomiu, zatrudni inspektora ds. osobowych i zatrudnienia. Szczegóły w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania


  • admin
  • 21 maja 2024

Lekarz specjalista psychiatra

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni do pracy w oddziale szpitalnym, z powierzeniem stanowiska zastępcy kierownika oddziału, z możliwością dyżurowania lekarza specjalistę psychiatrę. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia – umowa o pracę. Bliższe informacje można uzyskać:

Ireneusz Frysiak – p.o. z-cy dyrektora ds. lecznictwa – (048) 332 45 03, Marzena Góźdź – kierownik działu służb pracowniczych – (048) 332 45 16.


  • admin
  • 08 grudnia 2022

Pracownik Zamówień Publicznych

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni pracownika do Działu Zamówień Publicznych. Wymagane doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Oferty można składać w Kancelarii SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 lub drogą e-mailową: marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.


  • admin
  • 01 grudnia 2022

Specjalista psychoterapii uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień, lub specjalistę psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.
Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Służb Pracowniczych – mgr Marzena Góźdź – tel. 48/ 332-45-16.


  • admin
  • 21 czerwca 2021
Skip to content