Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pracownik socjalny

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni pracownika socjalnego posiadającego kwalifikacje zawodowe określone w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Oferty można składać w Dziale Kadr SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 w godzinach 7:30 – 15:00. Kontakt pod numerem telefonu 48 3324621.


 • admin
 • 16 lutego 2022

Pracownik Zamówień Publicznych

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni pracownika do Działu Zamówień Publicznych. Wymagane doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Oferty można składać w Kancelarii SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 w godzinach 7:30 – 15:00.


 • admin
 • 07 stycznia 2022

Lekarze specjaliści rehabilitacji neurologicznej i neurolodzy

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1 zatrudni:
1. Lekarzy specjalistów rehabilitacji neurologicznej;
2. Lekarzy specjalistów neurologów.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Bliższe informacje można uzyskać:
Marzena Góźdź – Kierownik Działu Służb Pracowniczych – (48) 332 45 16
marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Lekarze specjaliści psychiatrzy

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni do pracy w oddziałach szpitalnych i/lub na dyżurach medycznych:
1. Lekarzy specjalistów psychiatrów;
2. Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub chcących się specjalizować w psychiatrii.
Zatrudni również psychologów do pracy w oddziale. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Bliższe informacje można uzyskać:
Marzena Góźdź – Kierownik Działu Służb Pracowniczych – (48) 332 45 16
marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Lekarze specjaliści psychiatrzy

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni do pracy w oddziałach szpitalnych i/lub na dyżurach medycznych:
1. Lekarzy specjalistów psychiatrów;
2. Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub chcących się specjalizować w psychiatrii.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Bliższe informacje można uzyskać:
Ireneusz Frysiak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – (48) 332 450 00
ireneusz.frysiak@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Marzena Góźdź – Kierownik Działu Służb Pracowniczych – (48) 332 45 16
marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Specjalista psychoterapii uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień, lub specjalistę psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.
Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Służb Pracowniczych – mgr Marzena Góźdź – tel. 48/ 332-45-16.


 • admin
 • 21 czerwca 2021
Skip to content