Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Rozstrzygnięcie postępowania

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu informuje, że w postępowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad:
„Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych Nr 1 i 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne”
dokonał wyboru następujących ofert:
Branża konstrukcyjno-budowlana:
Biuro Obsługi Budownictwa Urbanelis Bogusław ul. Chrobrego 52 m. 14, 26-600 Radom – cena oferty – 19000 zł.
Branża elektryczna:
Zakład Instalacji Elektrycznych G. Kosowski Rajec Szlachecki 180A, 26-613 Radom 15 – cena oferty – 7000 zł.
Branża sanitarna:
Zakład usług Inwestycyjnych Budowlano-Instalacyjnych Adam Sztal ul. Chałubińskiego 15B m. 2, 26-600 Radom – cena oferty – 18000 zł.

Skip to content