Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych

Pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych po środkach psychoaktywnych (detoksykacyjny) – zapewnia diagnostykę i leczenie osób z zespołem abstynencyjnym po substancjach psychoaktywnych innych niż alkohol i towarzyszących chorób psychicznych, somatycznych oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia – 4 miejsca.

Oddział oferuje:

– bezpłatną detoksykację oraz terapię uzależnień
– całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
– leczenie substytucyjne BUPRENORFINĄ
– specjalistyczną, bezpłatną pomoc, możliwość wykonania badań wirusologicznych – HIV, HCV, opinii sądowo – psychiatrycznych, badań psychologicznych itp.
– otwartość na pracę z rodziną i innymi placówkami

Oferta detoksykacji  skierowana do osób pełnoletnich, którzy:
– używają substancje psychoaktywne tj. narkotyki, leki, dopalacze, alkohol;
– używają substancje psychoaktywne ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, zachowania i emocji, odżywiania, afektywnymi oraz współistniejącymi chorobami somatycznymi.

DETOKSYKACJA prowadzona jest substytucyjnie Buprenorfiną wraz z leczeniem objawowym zależnie od przyjmowanej substancji i zespołu abstynencyjnego. Możliwe są konsultacje lekarzy specjalistów tj. chirurga, dermatologa, laryngologa, stomatologa, okulisty, ginekologa itp.

Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Stasiak – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-47-12 Sekretariat

Skip to content