Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zamknięcie oddziałów

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej informuje, iż w 2012 roku oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (całodobowy i dzienny) oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zaprzestały działalności z powodu braku lekarzy specjalistów psychiatrów dzieci i młodzieży.
Nasz podmiot nie posiada zatem możliwości diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży w powyższym zakresie.

Skip to content