Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Lekarz specjalista psychiatra

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni do pracy w oddziale szpitalnym, z powierzeniem stanowiska zastępcy kierownika oddziału, z możliwością dyżurowania lekarza specjalistę psychiatrę. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia – umowa o pracę. Bliższe informacje można uzyskać:

Ireneusz Frysiak – p.o. z-cy dyrektora ds. lecznictwa – (048) 332 45 03, Marzena Góźdź – kierownik działu służb pracowniczych – (048) 332 45 16.


 • admin
 • 08 grudnia 2022

Pracownik Zamówień Publicznych

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni pracownika do Działu Zamówień Publicznych. Wymagane doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Oferty można składać w Kancelarii SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 lub drogą e-mailową: marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.


 • admin
 • 01 grudnia 2022

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji organizowany jest w Polsce w dniu 8 października 2022 r. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep. Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu.


 • admin
 • 04 października 2022

Promocja idei dawstwa i transplantacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej przygotował kampanię edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – „Daj życie- program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim”. Spot dostępny jest pod adresem: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/ruszyla-kampania-edukacyjna-w-zakresie-promocji-idei-dawstwa-i-transplantacji


 • admin
 • 14 sierpnia 2022

Rozpoczęcie głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2022

Już 8 czerwca rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (BOM). Do trzeciej edycji mieszkańcy zgłosili w sumie 329 projektów. Pozytywną ocenę otrzymały 174, w tym 27 z radomskiej puli podregionalnej. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł. To mieszkańcy regionu radomskiego zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w tegorocznej edycji. Głosowanie na stronie https://bom.mazovia.pl/ potrwa do 30 czerwca.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 08 czerwca 2022

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, przypadający 12 maja,  był doskonałym Dniem na podziękowanie Pielęgniarkom i Pielęgniarzom zatrudnionym w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, za pracę i uznanie ich doniosłej roli w zespole terapeutycznym. Życzenia pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym przekazał, na ręce Pielęgniarek Oddziałowych/Koordynujących oraz ich Zastępczyń,  Mirosław Ślifirczyk –  Dyrektor Szpitala wraz ze zastępcami: Ireneuszem Frysiakiem – Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i Adamem Kosiorem – Zastępcą Dyrektora ds Administracyjno Eksploatacyjnych oraz Bożeną Kosińską –  Pielęgniarką Naczelną.


 • admin
 • 30 maja 2022

Pomieszczenia do wynajęcia

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 14 lutego 2022

Regulamin praktyk

 1. Osoba zainteresowana odbyciem praktyk w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu lub szkoła/uczelnia, w której kształci się taka osoba, składa w Kancelarii podanie lub pismo, w którym określa proponowany zakres, czas oraz miejsce odbycia praktyki.
 2. Praktyki mogą rozpocząć się po uzyskaniu akceptacji Kierownictwa SWPZZPOZ w zakresie warunków i terminu praktyk oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2021.
 3. Opiekunem praktyk może być osoba wyznaczona przez Kierownictwo SWPZZPOZ, pełniąca funkcję Kierownika/Ordynatora jednostki lub komórki organizacyjnej lub osoba zastępująca Kierownika/Ordynatora.
 4. Opiekuna praktyk grupowych, w szczególności odbywających się na mocy umowy ze szkołą/uczelnią, w braku innych ustaleń stron umowy, wskazuje szkoła/uczelnia oraz ponosi wszelkie koszty związane z powierzeniem opiekunowi prowadzenia i nadzorowania praktyk. Osoba wskazana na opiekuna podlega akceptacji Kierownictwa SWPZZPOZ.
 5. Odbycie praktyki potwierdza opiekun praktyk.
 6. Informacja o odbytej praktyce przekazywana jest do Działu Służb Pracowniczych.
 7. Rejestr zaświadczeń o odbytych praktykach prowadzi Dział Służb Pracowniczych.
 8. Osobami uprawnionymi do podpisywania zaświadczeń o odbytych praktykach są: Dyrektor SWPZZPOZ oraz jego Zastępcy.

Osoba odbywająca praktykę zobowiązana jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania praktyki i udokumentowanie go polisą ubezpieczeniową wystawioną dla praktykanta lub szkoły/uczelni wyższej oraz inne dokumenty wymagane przez Kierownictwo SWPZZPOZ, w szczególności pozostające w związku z sytuacją epidemiologiczną.


 • admin
 • 10 stycznia 2022
Skip to content