Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pracownik Działu Kadr

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu im. dr Barbary Borzym w Radomiu, zatrudni inspektora ds. osobowych i zatrudnienia. Szczegóły w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 maja 2024

Konkurs

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii w Izbie Przyjęć SWPZZPOZ i udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych lekarzy w oddziałach szpitalnych SWPZZPOZ w Radomiu.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 14 maja 2024

Konkurs

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Szczegóły do pobrania w załączniku.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 24 kwietnia 2024

Otwarcie zabytkowego budynku „Willa”

Dnia 21 marca 2024 na terenie naszego szpitala, miała miejsce uroczystość otwarcia wyremontowanego budynku zabytkowego „Willa” z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych i mediów. Budynek przeznaczony będzie do działalności Zespołu Opieki Środowiskowej oraz Pracowni Psychologii Klinicznej, z których korzystać będą pacjenci. Wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln. złotych.


 • admin
 • 05 kwietnia 2024

Dzień wolny

Dzień 26.01.2024 r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy. Odbiór za święto przypadające w sobotę 6.01.2024 r.


 • admin
 • 24 stycznia 2024

Dzień wolny

Dzień 13.10.2023 r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy.


 • admin
 • 30 czerwca 2023

Zakończenie inwestycji

Zadanie pn: „Remont instalacji w Pawilonie nr 14 SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu” zrealizowane do 28.02.2023 r. o wartości: 182446,10 zł. sfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.


 • admin
 • 14 marca 2023

Lekarz specjalista psychiatra

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni do pracy w oddziale szpitalnym, z powierzeniem stanowiska zastępcy kierownika oddziału, z możliwością dyżurowania lekarza specjalistę psychiatrę. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia – umowa o pracę. Bliższe informacje można uzyskać:

Ireneusz Frysiak – p.o. z-cy dyrektora ds. lecznictwa – (048) 332 45 03, Marzena Góźdź – kierownik działu służb pracowniczych – (048) 332 45 16.


 • admin
 • 08 grudnia 2022

Pracownik Zamówień Publicznych

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni pracownika do Działu Zamówień Publicznych. Wymagane doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Oferty można składać w Kancelarii SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 lub drogą e-mailową: marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.


 • admin
 • 01 grudnia 2022
Skip to content