Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Historia

Ważne Daty i Wydarzenia

1912 – powstaje Radomskie Towarzystwo Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi z Przewodniczącym Ignacym Pawickim;

1931 – pierwsi pacjenci zostają przywiezieni ze szpitala w Tworkach; w pustym budynku dawnego kościoła Św. Wacława przy ul. Plac Stare Miasto 13 zostaje utworzony Miejski Przytułek dla Umysłowo Upośledzonych, nad którymi opiekę sprawują Naczelny Lekarz Miejski dr med. Włodzimierz Parniewski i lekarz psychiatra dr med. Janina Pietrusiewicz;

1939 – 1945 – przytułek jest azylem dla ludzi prześladowanych przez okupanta, którymi opiekuje się przybyły z Wilna lekarz neurolog i psychiatra dr med. Jerzy Borysowicz;

1.04.1945 – przytułek zostaje przemianowany, dzięki staraniom dr Borysowicza, na Oddział Psychiatryczny Szpitala Miejskiego im. Dr. Tytusa Chałubińskiego;

1953 – otwarcie Przychodni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dzieci; kierownikiem tej Przychodni zostaje dr med. Barbara Borzym.

1962 – Radomskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego rozpoczyna budowę szpitala, na terenach majątku Krychnowice koło Radomia.

29 maja 1965 – uroczyste otwarcie pierwszego pawilonu Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Krychnowicach k/Radomia przy udziale najwyższych władz i nowo mianowanego dyrektora szpitala dr Barbary Borzym; szpital początkowo posiada 150 łóżek, jest jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali tego typu w kraju;

1967 – oddany zostaje drugi pawilon szpitalny z dwoma oddziałami psychiatrycznymi;

1970 – uruchomiono kolejne pawilony rehabilitacyjne dla przewlekle chorych psychicznie oraz somatyczno-diagnostyczny, w którym usytuowana zostaje Izba Przyjęć;

1971 – otwarcie oddziału neurologii i leczenia zaburzeń nerwicowych;

1972 – powstaje oddział leczenia odwykowego i przeciwalkoholowego;

2 stycznia 1976 – na podstawie Zarządzenia Wojewody Radomskiego utworzony zostaje Wojewódzki Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Krychnowicach; na stanowisko Naczelnego Dyrektora Zespołu i Konsultanta Wojewódzkiego ds. Psychiatrii władze powołują dr. Bogdana Kowala, zaś zastępcą dyrektora ds. lecznictwa zostaje dr Barbara Borzym;

1 października 1998 – zarządzeniem Wojewody Radomskiego Szpital nasz zostaje przekształcony w Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

1 września 2001 – powstaje Zakład Opiekuńczo – Leczniczy psychiatryczny;

10 września 2001 – otwarcie nowoczesnego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w miejscu dotychczasowego Oddziału Wewnętrznego;

27 czerwca 2002 – otwarcie oddziałów leczenia zespołów abstynencyjnych po środkach psychoaktywnych.

Skip to content