Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dofinansowanie WFOSiGW

Wymiana okien i drzwi oraz oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w starej części Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 258.803,65 zł.

 

 

Skip to content