Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

kierownik – Ewa Radziejowska-Wach – lekarz specjalista psychiatra
26-600 Radom ul. Reja 30
tel: (48) 331-19-19

Poradnia Zdrowia Psychicznego realizująca m.in. porady lekarskie, w tym:

  • poradę lekarską diagnostyczną – porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny obejmująca zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne.
  • porada lekarska terapeutyczna – porada kontynuująca leczenie według planu terapeutycznego, obejmująca ocenę stanu psychicznego i somatycznego, ocenę postępów leczenia.
  • porada lekarska kontrolna – porada obejmująca ogólną ocenę przebiegu leczenia, ocenę stanu somatycznego, np. przy objawach polekowych, wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia,
  • a także zapewniająca niezbędną pomoc psychologiczną obejmującą wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości, ocenę procesów poznawczych, ocenę innych dyspozycji psychicznych, wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.
Skip to content