Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Informacje o szpitalu

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu jest podmiotem leczniczym – szpitalem psychiatrycznym podległym samorządowi województwa mazowieckiego.

Dyrekcja podmiotu leczniczego:
Dyrektor Naczelny mgr inż. MIROSŁAW ŚLIFIRCZYK
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych mgr inż. ADAM KOSIOR
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa IRENEUSZ FRYSIAK


Istotną zaletą Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej jest rozległy obwód zapobiegawczo-leczniczy, obejmujący obszar wchodzący w skład województwa mazowieckiego, a także doskonała lokalizacja, na terenie pięknego parku o łącznej powierzchni 12 hektarów.
SWPZZPOZ jest szpitalem, zapewniającym chorym 700 miejsc w zakresie leczenia wszelkich zaburzeń psychicznych oraz towarzyszących im schorzeń ogólnoustrojowych, nerwic, leczenia odwykowego, narkomanii. W promieniu 100 km od naszej placówki nie istnieje inny szpital podobnego typu. W skład jednostki wchodzi 5 oddziałów psychiatrycznych ogólnych, a także oddziały:

 • leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i odżywiania,
 • psychiatryczny dla chorych somatycznie,
 • terapii uzależnienia od alkoholu (odwykowy),
 • leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny),
 • pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych po środkach psychoaktywnych,
 • rehabilitacji neurologicznej.

oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny.

Wszystkie Oddziały/Zakłady/Poradnie korzystają z zaplecza diagnostycznego Szpitala, na które składa się:

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki
 • Pracownia Rehabilitacji Leczniczej

Nasi Pacjenci korzystają z porad specjalistycznych udzielanych w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
 • Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
 • Poradni Neurologicznej
 • Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Poradni Rehabilitacyjnej

SWPZZPOZ posiada podpisane umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

SWPZZPOZ nie pobiera opłat za przechowywanie zwłok, gdyż okres przechowywania zwłok jest krótszy niż 72 godziny.

Skip to content