Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Oddział Psychosomatyczny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie (psychosomatyczny) posiadający 35 miejsc zapewniający diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00-F99) z towarzyszącymi im chorobami somatycznymi, powyżej 18 roku życia.

Lekarz Kierujący Oddziałem: Agata Nowakowska – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-78 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-79 Dyżurka
(48) 332-45-75 Sekretariat

Skip to content