Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Oddział Psychosomatyczny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie (psychosomatyczny) posiadający 35 miejsc zapewniający diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia, u których jest konieczna jednoczesna diagnostyka i leczenie towarzyszących schorzeń somatycznych lub leczenie gruźlicy oraz innych towarzyszących chorób zakaźnych.

Lekarz Kierujący Oddziałem: Agata Nowakowska – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-46-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-79 Dyżurka
(48) 332-45-75 Sekretariat

Skip to content