Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup sprzętu Covid-19

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Teleporada psychologiczna

Istnieje możliwość skorzystania z teleporady psychologicznej.
Numery telefonów do pobrania poniżej

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Skierowanie stan epidemiczny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Ograniczenia Covid-19

Informacja o ograniczeniach w związku z pandemią koronawirusa w SWPZZPOZ w Radomiu

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Budżet obywatelski

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwszą edycję budżetu obywatelskiego. W załączniku więcej informacji o projekcie

Poniżej promocyjne wideo:

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Dostosowanie budynków

Budynki szpitalne są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Pomieszczenia do wynajęcia

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 103,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wynajmujący we własnym zakresie zapewnia wszystkie pozwolenia i decyzje organów kontrolujących taką działalność.
Warunki prowadzenia działalności będą zawarte w umowie.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do 10.12.2018 r.
Rozpoczęcie działalności od 01.01.2019 r.
Kontakt pod numerem tel. 332 46 19.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Specjalista psychoterapii uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień, lub specjalistę psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.
Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Służb Pracowniczych – mgr Marzena Góźdź – tel. 48/ 332-45-16.


 • admin
 • 21 czerwca 2021
Skip to content