Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup kombinezonów

W ramach współpracy z PZU Życie SA na podstawie Umowy Prewencyjnej z dnia 19.10.2020r., dokonano z funduszu prewencyjnego zakupu 610 szt. kombinezonów ochronnych zapobiegających możliwości zakażenia wirusem SARS-Cov-2 personelu.


  • admin
  • 21 czerwca 2021

Zakup sprzętu Covid-19

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.


  • admin
  • 21 czerwca 2021

Teleporada psychologiczna

Istnieje możliwość skorzystania z teleporady psychologicznej.
Numery telefonów do pobrania poniżej

Pliki do pobrania


  • admin
  • 21 czerwca 2021

Budżet obywatelski

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwszą edycję budżetu obywatelskiego. W załączniku więcej informacji o projekcie

Poniżej promocyjne wideo:

Pliki do pobrania


  • admin
  • 21 czerwca 2021
Skip to content