Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dzień wolny

Dzień 26.01.2024 r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy. Odbiór za święto przypadające w sobotę 6.01.2024 r.


 • admin
 • 24 stycznia 2024

Dzień wolny

Dzień 13.10.2023 r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy.


 • admin
 • 30 czerwca 2023

Pomieszczenia do wynajęcia

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 14 lutego 2022

Ogłoszenie dzierżawa

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wydzierżawienia w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, grunt o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 03 stycznia 2022

Skierowanie stan epidemiczny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Ograniczenia Covid-19

Informacja o ograniczeniach w związku z pandemią koronawirusa w SWPZZPOZ w Radomiu

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Dostosowanie budynków

Budynki szpitalne są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Pomieszczenia do wynajęcia

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 103,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wynajmujący we własnym zakresie zapewnia wszystkie pozwolenia i decyzje organów kontrolujących taką działalność.
Warunki prowadzenia działalności będą zawarte w umowie.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do 10.12.2018 r.
Rozpoczęcie działalności od 01.01.2019 r.
Kontakt pod numerem tel. 332 46 19.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Informacja o inwestycjach

Informacja o inwestycjach zrealizowanych przy pomocy dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2017 roku

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej do pobrania

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021
Skip to content