Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Oddziały szpitalne

Prowadzimy pięć oddziałów psychiatrycznych posiadających łącznie 300 miejsc zapewniających opiekę całodobową osobom z zaburzeniami psychicznymi i realizujących zadania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Oprócz tego są również inne oddziały:
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Psychosomatyczny
Rehabilitacji Neurologicznej
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Środkach Psychoaktywnych.

Skip to content