Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu – odwykowy (40 – miejscowy) realizujący świadczenia w oparciu o 2 – miesięczny program terapii obejmujący diagnostykę uzależnienia, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zmierzającą do zmiany zachowań w kierunku utrzymania abstynencji, a także działania konsultacyjno – edukacyjne i inne.

Kierownik: Dorota Mitek – Zimnicka – mgr psychologii klinicznej
(48) 332-46-69 Gabinet Kierownika
(48) 332-46-44 Sekretariat

Skip to content