Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Lekarze specjaliści psychiatrzy

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni do pracy w oddziałach szpitalnych i/lub na dyżurach medycznych:
1. Lekarzy specjalistów psychiatrów;
2. Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub chcących się specjalizować w psychiatrii.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Bliższe informacje można uzyskać:
Ireneusz Frysiak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – (48) 332 450 00
ireneusz.frysiak@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Marzena Góźdź – Kierownik Działu Służb Pracowniczych – (48) 332 45 16
marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Dzień wolny

Dzień 14.08.2020r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy – odbiór za święto przypadające w sobotę 15.08.2020.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Zakup sprzętu Covid-19

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Teleporada psychologiczna

Istnieje możliwość skorzystania z teleporady psychologicznej.
Numery telefonów do pobrania poniżej

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Skierowanie stan epidemiczny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Ograniczenia Covid-19

Informacja o ograniczeniach w związku z pandemią koronawirusa w SWPZZPOZ w Radomiu

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021

Budżet obywatelski

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwszą edycję budżetu obywatelskiego. W załączniku więcej informacji o projekcie

Poniżej promocyjne wideo:

Pliki do pobrania


 • admin
 • 21 czerwca 2021
Skip to content