Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej, realizowane w warunkach stacjonarnych, udzielane są świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Lekarz oddziału rehabilitacji neurologicznej dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz po ocenie stanu zdrowia.

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej jest skierowanie od lekarza specjalisty, pracującego w ramach kontraktu z NFZ:

Skierowanie do oddziału rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń wystawia lekarz oddziału lub kliniki:anestezjologii i intensywnej terapii,neurologii,neurochirurgii,chirurgii ogólnej,ortopedii i traumatologii,chorób zakaźnych,chorób wewnętrznych,

lub lekarz poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

W dniu przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej pacjent powinien posiadać następujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • dokumentacja medyczna

Lekarz Kierujący Oddziałem: Ireneusz Frysiak – lekarz specjalista neurolog
(48) 332-45-83 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-84 Dyżurka
(48) 332-46-04 Gabinet Lekarski

Skip to content