Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pracownia Rentgenodiagnostyki

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 podlega Dyrektorowi Szpitala.

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej jest integralną częścią SWPZZPOZ w Radomiu,ul. Krychnowicka 1 Tel. (048) 332-46-71:  fax (048) 332-15-08.

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej działa zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni rtg – Decyzja nr 74z/2010 w zakresie: diagnostyki medycznej ogólnodiagnostycznej w której zainstalowane są cyfrowe aparaty rtg:

– stomatologiczny punktowy stacjonarny Helliodent Plus Decyzja nr 76z/2010

– ogólnodiagnostyczny stacjonarny QUANTUM Q-RAD  Decyzja nr 75z/2010

Pracownia posiada zgodę WSSE – Decyzja nr DE OHR/7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:

  • zdjęcia kostne
  • zdjęcia przeglądowe
  • zdjęcia punktowe zębów

Pracownia czynna jest od godz. 7.00 do 14.35

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej wykonuje badania dla :

– pacjentów naszego szpitala, personelu szpitala ze skierowaniem lekarza ambulatorium ,

– Poradni Neurologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Radomiu przy ul. Reja,

– Poradni Rehabilitacji Neurologicznej znajdującej się przy ul. Krychnowickiej 1,

– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali oraz odpłatnie dla innych pacjentów posiadających skierowanie na badanie rtg.

Celem naszym jest dążenie do jak najlepszego wykonania usług medycznych biorąc pod uwagę pacjenta jako bardzo ważnego podmiotu oraz jakość wykonywanych badań stosując politykę jakości.

Gabinet  badań USG

Badania USG tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jamy brzusznej, prostaty oraz ginekologiczne wykonujemy ultrasonografem Versana Balans firmy GE.

Skip to content