Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup i montaż aparatu RTG

Projekt pod nazwą: „Zakup i montaż aparatu RTG dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu”

Beneficjent – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Wartość projektu – 1 557 207,92 PLN

Kwota dofinansowania: 1 061 747,20 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu był zakup i montaż nowego aparatu RTG do zdjęć i prześwietleń z cyfrową obróbką obrazu. Ponadto w Pracowni Diagnostyki Obrazowej przeprowadzono prace remontowo-budowlane – w tym wymianę okien, instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie posadzek oraz ułożenie podłogi.

Skip to content