Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) posiadający 21 miejsc dla osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi stosujący procedury oparte głównie na diagnostyce uzależnienia i powikłań psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych, detoksykacji oraz psychoedukacji. Ważnym zadaniem dla personelu tego oddziału jest także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia.

Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Stasiak – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-47-12 Sekretariat

Skip to content