Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt: Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja realizowana jest dzięki wsparciu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wartość radomskiego projektu to ponad 2,1 mln zł z tego, aż 85 proc. to środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tej inwestycji została wybudowana instalacja kolektorów słonecznych wraz z budynkiem wymiennikowni, który został dobudowany do istniejącej kotłowni gazowej. Celem tej instalacji jest wstępny podgrzew ciepłej wody użytkowej (cwu) dla obiektów Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu.  Kolektory zostały umieszczone na gruncie i doprowadzone instalacją do budynku wymiennikowni.

Zainstalowano 219 szt. kolektorów słonecznych typu Vitosol-200-F-SVE o całkowitej powierzchni czynnej 508 m2 (pojedynczy panel 2,32 m2) pod kątem 400 do poziomu i skierowane w kierunku południowym. Kolektory zostały podzielone na pola i sekcje oraz są źródłem ciepła dla zasobników buforowych. Płaskie kolektory słoneczne w liczbie 219 szt. zestawione zostały w baterie po 10 szt. – 19, po 9 szt. – 2, po 6 szt. – 1, po 5 szt. – 1. Kolektory zostały usytuowane na słupkach fundamentowych, projektowanej ramie i typowych konstrukcjach producenta kolektorów.

Przewody instalacji solarnej są prowadzone częściowo na zewnątrz (preizolowane rury oraz przewody miedziane) oraz wewnątrz pomieszczenia zbiorników buforowych.

Ciepło z kolektorów zostaje odbierane za pomocą mieszaniny glikolu propylenowego, wody i środków uszlachetniających o temperaturze krzepnięcia – 350C i przekazane przez wymiennik płytowy wodzie buforowej w zasobnikach buforowych o pojemności 25 m3 (obieg ładowania).  Następnie ciepło jest oddane przez wymiennik płytowy do zasobnika wstępnego stopnia podgrzewu ciepłej wody użytkowej o pojemności 3 m3. Stąd podgrzana woda włączona zostaje do istniejącego układu przygotowania ciepłej wody istniejącej kotłowni gazowej.

Wygrzew cwu (likwidacja Legionelli) jest realizowana z wykorzystaniem istniejącej kotłowni. Układ sterowany jest za pomocą swobodnie programowalnego regulatora. Przepływ wody w instalacji zarówno po stronie glikonowej jak i wodnej zapewniają pompy obiegowe. Instalacja jest zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą membranowych zaworów bezpieczeństwa, a przyrost objętości wody w instalacji jest przyjmowany przez naczynia przeponowe, po stronie solarnej dodatkowo przez zbiornik schładzający. Rura wyrzutowa z zaworu bezpieczeństwa po stronie solarnej wprowadzona została do zbiornika płynu uzupełniającego.

 • Moc zainstalowana kolektorów:                               383,25 kW
 • Zainstalowana powierzchnia kolektorów (brutto):   547,5 m2
 • Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.):   548,85 MWh 1 080,24 kWh/m2
 • Energia oddana obiegu kolektorów:                        254,94 MWh 501,77 kWh/m2
 • Energia dostarczana kolektorów:                             221,71 MWh 436,43 kWh/m2
 • Ilość glikolu w instalacji:                                           2 500 l
 • Dostawa energii dla c.w.u.:                                       887,1 MWh
 • Energia systemu solarnego dla c.wu.:                      220,31 MWh
 • Doprowadzona energia z ogrzewania
 • wspomagającego:                                                    854,07 MWh
 • Oszczędność Gazu ziemnego H:                              24 026,5 m3
 • Redukcja emisji CO2:                                                50 807,43 kg
 • Sprawność systemu:                                                 40,1 %

Więcej informacji na temat projektu na stronie: https://kolektory.mazovia.pl/

Skip to content