Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Poradnia Neurologiczna

kierownik – Ewa Radziejowska-Wach – lekarz specjalista psychiatra
26-600 Radom ul. Reja 30
tel: (48) 331-19-19

Poradnia Neurologiczna realizuje świadczenia związane z diagnostyką oraz leczeniem chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Zapewnia dostęp do specjalisty neurologii osobom, u których stwierdzono:  napadowe, okresowe bądź ciągłe bóle głowy i twarzy, zawroty głowy lub brak poczucia stabilności postawy, bóle szyi, karku, tułowia i kończyn, drżenie rąk, spowolnienie ruchowe, osłabienie mięśni lub ich wzmożona męczliwość, omdlenia lub utraty przytomności, zaburzenia snu, uczucie drętwienia lub mrowienia, zaburzenia pamięci czy orientacji w znanym terenie, powtarzające się napadowe lub okresowe zaburzenia węchu, wzroku, słuchu, smaku i mowy.

Skip to content