Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: „Przegląd, konserwację i legalizację podręcznego sprzętu gaśniczego”.


 • admin
 • 06 czerwca 2023
 • Termin składania ofert: 2023-06-13
 • W toku
 • Zobacz

Ogłoszenie

Dyrekcja SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie czynności serwisowych w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie naszego Szpitala w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1”.


 • admin
 • 18 maja 2023
 • Termin składania ofert: 2023-05-25
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Dyrekcja SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie czynności serwisowych w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie naszego Szpitala w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1”.


 • admin
 • 28 kwietnia 2023
 • Termin składania ofert: 2023-05-08
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych znajdujących się na ternie naszego Szpitala.


 • admin
 • 16 marca 2023
 • Termin składania ofert: 2023-03-30
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie badania wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz próbę ciśnieniową na rozerwanie węży hydrantowych.


 • admin
 • 18 stycznia 2023
 • Termin składania ofert: 2023-01-31
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Dyrekcja SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branżach: instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej w zadaniu pn. ,,Remont instalacji w Pawilonie szpitalnym nr 14 w SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu„ w zakresie zgodnym z SWZ Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót.


 • admin
 • 10 listopada 2022
 • Termin składania ofert: 2022-11-17
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Stół Rehabilitacyjny – Leżanka wraz z dostawą.


 • admin
 • 19 października 2022
 • Termin składania ofert: 2022-10-26
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: APARAT EKG z wózkiem wraz z dostawą.


 • admin
 • 19 października 2022
 • Termin składania ofert: 2022-10-26
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Alkomaty wraz z dostawą.


 • admin
 • 19 października 2022
 • Termin składania ofert: 2022-10-26
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Armaturę hydrauliczną.


 • admin
 • 14 października 2022
 • Termin składania ofert: 2022-10-21
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Stolarka aluminiowa z dostawą do zamawiającego.


 • admin
 • 30 września 2022
 • Termin składania ofert: 2022-10-07
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Zakup skrzydeł drzwiowych z montażem.


 • admin
 • 26 września 2022
 • Termin składania ofert: 2022-09-30
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na:  Zakup i dostawa zestawu monitoringu wizyjnego.


 • admin
 • 23 września 2022
 • Termin składania ofert: 2022-10-05
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: regał magazynowy.


 • admin
 • 22 sierpnia 2022
 • Termin składania ofert: 2022-08-26
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Zakup płytek ceramicznych i terakoty gat. I.


 • admin
 • 18 sierpnia 2022
 • Termin składania ofert: 2022-08-24
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Kuchnię indukcyjno – elektryczną, chłodziarko – zamrażarkę, chłodziarkę, kuchenkę mikrofalową.


 • admin
 • 16 sierpnia 2022
 • Termin składania ofert: 2022-08-23
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: szorowarkę do podłóg.


 • admin
 • 12 sierpnia 2022
 • Termin składania ofert: 2022-08-19
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Przegląd serwisowy wraz z wymianą filtrów w trzech centralach wentylacyjnych: w budynku kuchni, hydroterapii i CSOA.


 • admin
 • 12 sierpnia 2022
 • Termin składania ofert: 2022-08-19
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Fotel RELAX.


 • admin
 • 02 sierpnia 2022
 • Termin składania ofert: 2022-08-10
 • Zakończone
 • Zobacz

Ogłoszenie

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Przegląd serwisowy wraz z wymianą filtrów w trzech centralach wentylacyjnych w budynku kuchni, hydroterapii i CSOA.


 • admin
 • 21 lipca 2022
 • Termin składania ofert: 2022-07-29
 • Zakończone
 • Zobacz
Skip to content