Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostosowanie budynków

Budynki szpitalne są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skip to content