Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (Cyberbezpieczeństwa) w SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 14 listopada 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 22/2022

Więcej informacji o postępowaniu:

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą systemu miniPortal, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/484e4cb7-6859-4f29-b5ba-55948cc784eb

Identyfikator postępowania: 349e3056-bd70-4cc5-8ef8-12a6dd50e690

Skip to content