Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Dostawa leków do SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 23 listopada 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 24/2022

Więcej informacji o postępowaniu:

Więcej informacji o postępowaniu

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą systemu miniPortal, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd86b7b0-8431-4ff7-97c4-1906eabc96d8

Identyfikator postępowania: bd86b7b0-8431-4ff7-97c4-1906eabc96d8

 

Skip to content