Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ogłoszenie


  • admin
  • 10 listopada 2022
  • Zakończone

Dyrekcja SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branżach: instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej w zadaniu pn. ,,Remont instalacji w Pawilonie szpitalnym nr 14 w SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu„ w zakresie zgodnym z SWZ Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót.

Termin składania ofert: 2022-11-17

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 877 KB Pobierz
Skip to content