Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Usługa sprzątania i utrzymania w czystści pomieszczeń oraz terenu Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej przy ul. Reja 30 w Radomiu


  • dzpub
  • 09 kwietnia 2021
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2021-04-19

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 751 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na pytania 213 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 133 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 151 KB Pobierz
Skip to content