Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych


  • dzpub
  • 20 maja 2021
  • Zakończone
Skip to content