Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH DLA SWPZZPOZ W RADOMIU – 23/2022


  • dzpub
  • 25 listopada 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 23/2022

Więcej informacji o postępowaniu:

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą systemu miniPortal, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/484e4cb7-6859-4f29-b5ba-55948cc784eb

Identyfikator postępowania: ocds-148610-eab26521-6739-11ed-aea3-5a7c432eaced

 

Skip to content