Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa środków dezynfekcyjnych do SWPZZPOZ w Radomiu – nr sprawy 37/REG/22


  • dzpub
  • 05 grudnia 2022
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2022-12-13

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 757 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 373 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 1 MB Pobierz
Załączniki
Odpowiedzi na pytania strona www 11 MB Pobierz
Wyjaśnienie treści zaproszenia do składana ofert 2 3 MB Pobierz
Skip to content