Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Sprzątanie Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej przy ul. Reja 30 w Radomiu – 7/REG/23


  • dzpub
  • 27 marca 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-04-04

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 365 KB Pobierz
Korespondencja
Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert - Wykonawcy 4 MB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 1 MB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 683 KB Pobierz
Załączniki
Procedura utrzymania czystości - Załącznik Nr 2 371 KB Pobierz
Procedura postępowania z odpadami medycznymi - Załącznik nr 3 287 KB Pobierz
Skip to content