Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Sprzątanie Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej przy ul. Reja 30 w Radomiu – 6/REG/22


  • dzpub
  • 30 marca 2022
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2022-04-07

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 369 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 124 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 708 KB Pobierz
Załączniki
Załącznik Nr 2 - Procedura utrzymania czystości pomieszczeń CSOA 280 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - Procedura postępowania z odpadami medycznymi w CSOA 260 KB Pobierz
Odpowiedzi na zapytania 2 MB Pobierz
Skip to content