Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ogłoszenie


  • admin
  • 30 marca 2022
  • Zakończone

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych, określenie zakresu emisji pola elektromagnetycznego.

Termin składania ofert: 2022-04-14

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 213 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 221 KB Pobierz
Skip to content