Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa środków dezynfekcyjnych do SWPZZPOZ w Radomiu – 36/REG/23


  • dzpub
  • 06 grudnia 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-12-14

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 355 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 242 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 122 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 497 KB Pobierz
Skip to content