Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa pasków do oznaczania poziomu glukozy we krwi i glukometrów do SWPZZPOZ w Radomiu – 37/REG/23


  • dzpub
  • 13 grudnia 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-12-22

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 294 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 540 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 117 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 471 KB Pobierz
Skip to content