Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa pasków do oznaczania poziomu glukozy we krwi i glukometrów do SWPZZPOZ w Radomiu – 35/REG/23


  • dzpub
  • 04 grudnia 2023
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2023-12-12

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 295 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 235 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 513 KB Pobierz
Skip to content