Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pomieszczenia do wynajęcia

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 103,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wynajmujący we własnym zakresie zapewnia wszystkie pozwolenia i decyzje organów kontrolujących taką działalność.
Warunki prowadzenia działalności będą zawarte w umowie.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do 10.12.2018 r.
Rozpoczęcie działalności od 01.01.2019 r.
Kontakt pod numerem tel. 332 46 19.

Skip to content