Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup worków na odpady medyczne i komunalne


  • dzpub
  • 27 kwietnia 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-05-10

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 249 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 122 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 198 KB Pobierz
Skip to content