Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych z SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 26 kwietnia 2023
  • Zakończone

Nr sprawy: 7/2023

Więcej informacji o postępowaniu:

Więcej informacji o postępowaniu

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platformy Marketplanet e-Zamawiający, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketpanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.

Centrum czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 25 72 223 lub info@marketplanet.pl

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalpsychiatryczny-radom.ezamawiajacy.pl

Skip to content