Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup worków foliowych na odpady medyczne i komunalne – 12/REG/24


  • dzpub
  • 28 maja 2024
  • W toku

Termin składania ofert: 2024-06-05

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 275 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1 MB Pobierz
Zaktualizowany Załącznik Nr 1 - druk oferty. 155 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 126 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 478 KB Pobierz
Skip to content