Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup i montaż klimatyzatorów – 12 szt. do SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 25 lipca 2022
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2022-08-03

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 730 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 377 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 1 MB Pobierz
Załączniki
Zmiana treści zaproszenia do składania ofert 371 KB Pobierz
Załącznik nr 1_aktualny 259 KB Pobierz
Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert 3 MB Pobierz
Skip to content