Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Sukcesywny zakup paliw płynnych do SWPZZPOZ w Radomiu – 21/REG/22


  • dzpub
  • 26 lipca 2022
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2022-08-04

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 1 MB Pobierz
Korespondencja
Pobierz
Informacja o wyborze oferty 1 MB Pobierz
Skip to content