Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Zakup i dostawa odczynników biochemicznych i toksykologicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego


  • dzpub
  • 26 listopada 2020
  • Zakończone

Nr sprawy:

Skip to content