Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania o nazwie


  • dzpub
  • 28 września 2021
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2021-10-06

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 346 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 128 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 3 MB Pobierz
Skip to content