Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup sprzętu komputerowego i  biurowego – 25/REG/23


  • dzpub
  • 27 lipca 2023
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2023-08-04

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 792 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 120 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 253 KB Pobierz
Skip to content